ILCO invalidsko drustvo Gorenjska

Predstavitev pripomočkov za stome ter nega in oskrba izločalnih stom.