ILCO invalidsko drustvo Gorenjska

Tekmovanje v Bowlingu


Tekmovanje v Bowlingu in športni zaključek ob koncu leta.