Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti, skupina poletje 2013


Naši donatorji