ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica

Predstavitev Convatec pripomočkov

dodano 12.10.2019

Dne 12.10.2019 nam je Aleksandra Saša Oberstar predstavila Convatec proizvode. Skozi zgodovino in glede na zbrane podatke vidimo, da so se proizvajalci poskušali približati vsem potrebam pacientov, in sicer tudi v sodelovanju z zdravstvenimi delavci, ki so ob oskrbi stom in zdravstveni negi opažali pomanjkljivosti in ugotavljali potrebe pacientov s stomo. Z velikimi spremembami, kot je razvoj hidrokoloidov, se je spremenila doktrina oskrbe stom in s tem izboljšala kakovost življenja pacientov s stomo. Danes je pacientom s stomo na razpolago veliko število različnih pripomočkov. Omogočen jim je izbor glede na njihove želje, potrebe in morebitne zaplete. Saša se je z vsakim posameznim udeležencem pogovorila in tudi svetovala, če je imel kakšne probleme.

Zapisal Ivan Mrevlje