ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica

Zdravo prehranjevanje

dodano 27.05.2019

Na predavanju o zdravem prehranjevanju 25. 5. 2019, ki ga je vodila višja medicinska sestra Pia, je le-ta povedala, katera beljakovinska živila so primernejša, ali je vseeno, če uživamo polnozrnata ali predelana žita ali način priprave mesa vpliva na zdravje itd. Ravno zato se potrebuje smernice zdravega prehranjevanja, da se lahko pravilno odločamo in pretežno uživamo le hrano, ki nam dolgoročno ne škoduje. Tako kot je raznovrstno okolje, ki nas obdaja, tako smo raznovrstni tudi ljudje. Med seboj se razlikujemo po genski zasnovi in prav hrana je tista, ki izrazito vpliva na izražanje genske zasnove. Potem je tukaj še okolje, v katerem živimo, izpostavljenost stresnim situacijam in fizična (ne)aktivnost. Zaradi tega je nemogoče podati natančna navodila glede zdravega prehranjevanja. Govorimo lahko le o splošnih smernicah zdravega prehranjevanja, pri čemer pod zdravo prehranjevanje pojmujemo prehranjevalne navade in izbiro hrane, ki dolgoročno ne bo imela škodljivih posledic za organizem.

Zapisal: Ivan Mrevlje