ILCO invalidsko društvo Gorenjska

SREČANJE DRUŠTVA GORENJSKA TER REDNI ZBOR ČLANOV 2019

dodano 10.03.2019

SOBOTA 23. 03. 2019 ob 13:00 h

V soboto, 23. 3. 2019, ob 13. uri ste s svojcem, prijateljem, itd. lepo povabljeni na naše SREČANJE DRUŠTVA GORENJSKA, ki bo v Hotelu Marinšek – Naklo:

PREDSTAVITEV NOVIH STOMA PRIPOMOČKOV NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU
      THOMY F.E. d.o.o.

REDNI ZBOR ČLANOV
Predlagani dnevni red:
Otvoritev zbora članov in sprejem poslovnika.
Izvolitev organov zbora članov:
- delovnega predsedstva  - predsednik in dva člana,
- verifikacijske komisije - predsednik in dva člana,
- zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
Potrditev dnevnega reda.
Poročilo verifikacijske komisije.
Poročilo o delu ILCO društva v letu 2018:
- finančno poročilo za leto 2018,
- poročilo NO za leto 2018.
Razprava o poročilih in glasovanje.
Predlog in sprejem programa dela društva in finančnega plana za leto 2019.

3.  POBUDE, VPRAŠANJA, DRUŽENJE …

V nedeljo 24. marca ob 18 uri, si bomo v KUD Reteče ogledali Orkester Tamburaške skupine Vipava . Prosim če me pokličete!

Za našega člana, ki je v hudih socialnih, psihičnih in finančnih težavah, bomo na zboru članov pobirali prostovoljne prispevke. Če bi kdo želel še dodatno pomagati, vas prosim, da pokličite predsednico društva: 040 582 992. HVALA!

Naslednje leto bomo imeli 10. obletnico ustanovitve samostojnega društva ILCO Gorenjska. V letu 2021 pa 30 let od ustanovitve ILCO sekcije za Gorenjsko v bolnici na Jesenicah.
Vseh, ki imate kakršne koli možnosti za pridobitev donacij ali sponzorstva, bomo zelo veseli, saj bi radi ti naši obletnici lepo proslavili!

Še enkrat vas lepo prosimo, če ste pripravljeni del dohodnine nameniti našemu društvu. Ta del dohodnine v vsakem primeru dobi država, če je vi ne namenite humanitarnim ali invalidskim društvom ali organizacijam. Dobrodošli tudi vaši domači, prijatelji … Izpolnjen obrazec lahko pošljete na vašo upravno enoto ali na sedež našega društva. Hvala!

Vsem na novo včlanjenim smo poslali našo invalidsko kartico. Za pridobitev Evropske kartice invalida pa ste lani dobili vsa navodila. Za dodatne informacije me lahko tudi pokličite.

Pošiljamo vam tudi nalepko za invalidsko kartico, kar je potrditev plačane članarine za letošnje leto, s katero imate določene ugodnosti (oprostitev plačila turistične takse, ugodnosti in popuste v določenih zdraviliščih, ipd. - vse podrobnosti so napisane tudi v Mavričnih Utrinkih)

Lep pozdrav.                                                                           

Predsednica: Irena Kalan.