Aktualno

Poročilo - Vseslovensko srečanje na Otočcu 2018

dodano 10.06.2018

VSESLOVENSKO SREČANJE NA OTOČCU

Tako kot vsako leto je Zveza ILCO Slovenije organizirala Vseslovensko srečanje 9. 6. 2018 na Otočcu. Ko smo mladi imamo veliko možnosti za spoznavanje novih ljudi in prijateljev, s katerimi potem žuramo in "odkrivamo svet". Vse se nam zdi lažje in lepše. Z leti, ko postajamo starejši, počasi izgubljamo pristne stike s prijatelji iz mladosti, saj nas življenje vodi po različnih poteh. Prijateljski stiki se počasi rahljajo in bledijo, saj težko usklajujemo svoje proste termine za druženje. Vsi so z nečim zaposleni ali pa enostavno "obsedijo" doma, postanejo otopeli in nimajo več pravega interesa za druženje ...     

Predsednik Zveze ILCO Slovenije nas je pozdravil z sledečim govorom:

Spoštovane članice, spoštovani člani, cenjeni gostje in uvozniki ortopedskih pripomočkov  ki ste se udeležili našega vseslovenskega srečanja oseb s stomo. Želja je, da bi na Zvezni ravni za doseganje ciljev dobro sodelovali vsi pristojni na državni in lokalni ravni, reprezentativne organizacije, uvozniki ortopedskih pripomočkov, ZZZS pri kateri smo imeli osemnajst sej o ortopedskih pripomočkih, sedaj pa vsa stvar stoji dokler se ne konstruira nova vlada, stroka medicine, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstva, skratka vsi, ki tako ali drugače obravnavajo osebo s stomo. Na zadnjem srečanju v Kopenhagnu smo razpravljali tudi o možnosti oziroma nuji, da začne veljati svetovni dan stomistov z letošnjim letom 6. oktobra enotno v evropski uniji. Zavedamo se, da je potrebno izvajanje in upravičenost programov preverjati, jih dopolnjevati ali spreminjati glede na potrebe članov, ki se kažejo. Za te programe na Zvezni ravni lahko rečem, da smo v takšnih finančnih razmerah kot so nas doletela dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili tako kratkoročno kot globalno. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki zagotavlja vsaj za enkrat stabilno, trajno in avtonomno financiranje iz namenskih javnih sredstev. S tem ni samo omogočeno, da osebe s stomo prek svojih invalidskih organizacij obvladujemo lastni socialni položaj, soustvarjamo pogoje za samostojno kvalitetno življenje vseh slovenskih oseb s stomo ter zastopamo človekove pravice invalidov v socialnem dialogu z javnimi in drugimi institucijami, ampak tudi s svojimi posebnimi socialnimi programi prispevamo naši družbi kot celoti, saj po svoji volji odgovorno dopolnjujemo in uresničujemo družbeno skrb za aktivno sodelovanje invalidov v splošnem družbenem življenju. Ne glede na to, da se definicije invalidnosti in merila za invalidnost, ki jih uporabljajo posamezne države razlikujejo, je bilo s podpisom Konvencije o pravicah invalidov, ki so jo sprejele članice Združenih narodov, doseženo soglasje glede socialne opredelitve invalidnosti, ki opredeljuje in obravnava invalidnost z vidika človekovih pravic. Invalidi so po konvenciji »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Pomembno je torej zavedanje, da je oseba s stomo enakopravni in enakovredni člen družbe, ki ima enake pravice kot vsi drugi, da sodeluje v družbi. Zato naloga politike je, da ljudem ne prodaja zgolj praznih obljub in fraz, ampak tudi vero v prihodnost, optimizem in zaupanje. Pogosto prevladuje prepričanje, da so dobre stvari v življenju samoumevne - tako na primer tudi dobri odnosi . Spremembe so sestavni del življenja. Saj veste, kako pogosto rečemo, da so spremembe edina stalnica v našem življenju. Spreminjamo se sami, spreminja se svet okoli nas, spreminja se naše telo. Zato vam želim mnogo sreče, veliko nasmehov, dobre volje, obilo zdravja in trajnega uspeha in zadovoljstva.

Po končanem govoru je predsednik povabil voditeljico kulture pri Zvezi ILCO Slovenije, Ireno Kalan, da predstavi kulturni program.

Današnji kulturni program bomo izvedli z uprizoritvijo glasbene igre v gorenjskem dialektu. Matej, Grega, Marko, Mitja,Tomaž, David in Manca so Kerlci od sredine leta 2014. Začeli so s preigravanjem Avsenikovih del. Sedaj pa se tem pridružujejo še druge narodne zabavne, pop in jazz stvaritve tako slovenskih kot tujih avtorjev. Z inštrumenti in ozvočenjem se največkrat gibljejo med Ljubljano in Mengšem ob tem pa odkrivajo, kaj vse kot pravi Kerlci zmorejo. Kerlci bodo za nas uprizorili glasbeno igro mamina zgodba, ki so jo sestavili sami. V njej se mladi Janez z dežele poda na lov za dekletom v Ljubljano. Pri tem pa poskrbi za veliko zabavnih prigod in smeha, vse skupaj pa je popestreno z glasbenimi vložki ansambla Avsenik. Slišali boste lahko vse od narodno zabavne glasbe pa do slovenskih popevk. Vmes se bo našlo celo kaj latinsko – ameriškega in klasičnega. Pa poglejmo in poslušajmo!

Zahvala vsem ki ste nam tako ali drugače pomagali pri izvedbi in pripravi tega srečanja. Predvsem pa vam dragi člani in gostje ILCO društev. Naj bo ta dan še naprej lep in sončen tudi v naših srcih! Za zaključek pa prosim, da nam Marko zapoje solo pesem O SOLE MIJO.

Po končanem kulturnem programu je vodja športa pri Zvezi ILCO Slovenije Zoran Terglav podelil pokale za kegljanje, streljanje z zračno puško in pikado skupinsko.

Po končani podelitvi je bilo sproščeno druženje s plesnimi koraki.