Aktualno

Šmarješke toplice 2018 - poročilo Nine Babič, univ. dipl. psih.

dodano 19.08.2018

Prvič smo poskusili z dvodnevnim programom, kar se je izkazalo za zelo potrebno in koristno, predvsem za mlade. Potrebe po pogovoru ob velikih izzivih odraščanja in soočanja z omejitvami, ki jih prinaša bolezen, so se pokazale pri vseh. Razumevanje in podpora skupine pa kot varno okolje za sprostitev napetosti. Vrednote kot so ljubezen in spolnost, prijateljstvo, družina, šolanje in odnos do sebe in drugih so bile v ospredju, vmes smo se tudi sprostili.
 
Starši potrebujejo predvsem izmenjavo izkušenj in razbremenitev, saj se stresni dejavniki vrstijo vsako leto, napetosti in skrbi se nabirajo in redkeje najdejo čas zase. Del pogovora smo opravili skupaj z otroki, ostalo v skupinici staršev.

Življenjske okoliščine družin niso vsakdanje, spopadanje z njimi ne samoumevno. Pomembno je, da se jim občasno nudi podpora in da imajo možnost izmenjave informacij ter neformalnega druženja. Upamo, da bo zaradi tega leto pred njimi za vse nekoliko lažje.

Nina Babič, univ. dipl. psih.