Aktualno

Usposabljanje prostovoljcev 2017

dodano 22.12.2017

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA
»USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA POMOČ OSEBAM S STOMO«
v dneh 10., 11. in 12. november 2017

Navedeni program je bil izvajan v Termah Šmarješke Toplice,  kjer imajo na razpolago ustrezne prostore in vso potrebno elektronsko video opremo. Strokovni vodja programa je bila ga. Nevenka Črnko univ.prof. razrednega pouka in mednarodni predavatelj na Inštitutu za družino.

Programa se je udeležilo 33 prostovoljcev oseb s stomo.

IZVEDBA PROGRAMA

V petek10. 11. 2017, je pred večerjo v ustreznem prostoru sledil spoznavni večer z intervizijo. Pogovor je potekal, da od vsega začetka uvajanja skupin oseb s stomo za samopomoč in medgeneracijskih skupin za kakovostno preživljanje oseb s stomo, se voditeljice in voditelji redno srečujejo v intervizijskih skupinah. Intervizija se je nedvomno že pokazala kot metoda, ki lahko pomembno podpira razvoj neke dejavnosti, saj se izkušnje vsakega, ki pri tem sodeluje, lahko prenese na vse , ki so v projektu povezani v veliko skupnost, ki opravlja pomembno poslanstvo. Tako se je do danes na tem področju nabralo že zelo veliko pomembnih in uporabnih izkušenj, ne le o metodi vodenja skupin, s katerimi se voditelji srečujejo, temveč tudi o uporabnosti metode intervizije. Redna intervizija in supervizija sta nedvomno pomembna za vsa področja dela na področju socialnih dejavnosti, saj bistveno pripomoreta k dobri praksi strokovnega dela.

Po večerji je bilo kopanje v bazenih s termalno vodo.

V soboto, 11. 11. 2017, so v dopoldanskem času predavateljica in strokovni vodja programa ga. Nevenka Črnko, univ. prof. razrednega pouka in mednarodni predavatelj na Inštitutu za družino imela predavanje na temo »Integriteta in zdravo spoštovanje sta nujna za zdrav odnos do sebe in drugih«.

VSEBINA TEME 

Ključno za vsak odnos v našem življenju je, kakšen imamo odnos do sebe. Kako dobro poznamo svoje želje in potrebe, kdo smo in kje so naše meje? Kako ravnamo s seboj, ko nas nekdo prizadene, ko nas je strah, ko smo žalostni – si dovolimo ta čustva in se znamo potolažiti ali jih potlačimo in si nadenemo nasmešek na obraz, čeprav naš notranji jočemo in nas je strah? Takšen odnos, kot ga imamo do sebe, imamo tudi do drugih ljudi. To, kar imamo, lahko damo, zato moramo najprej razviti pri sebi lastnosti, ki jih želimo pri drugemu. Če želimo imeti odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju, sprejemanju in ljubezni, moramo to najprej razviti v odnosu do sebe – razviti samospoštovanje, razumevanje sebe in se imeti radi. Ko se spoštujemo in cenimo, se sprejemamo takšne, kot smo v celoti (tudi ko smo šibki, žalostni in prestrašeni), in se razumemo, da nam vedno ne uspe vse, kar si zamislimo, smo zase naredili ogromno: pokazali smo si namreč, da se imamo radi točno takšne, kot smo. In tako bomo ravnali tudi v odnosu z drugim: spoštovali ga bomo, z razumevanjem gledali nanj ter ga sprejemali takšnega, kot je, in ga ne poskušali spreminjati. Drugi se bo na naše ravnanje odzval. Na ta način se začne graditi zdrav odnos – pa naj bo to v partnerstvu, v službi, doma, med prijatelji.

Zato je pomembno, da zgradimo najprej zdrav odnos s seboj – bodite sebi najboljši prijatelj, na katerega se lahko vedno zanesete, imejte se radi in spoštujte se, zaradi tega, kar ste.  Vi ste edini, s katerim preživite vse svoje življenje. Naj bo to življenje polno ljubezni, zadovoljstva in izpopolnjenosti.

V popoldanskem času smo se odpeljali do zidanice, kjer je bila večerja z družabnim večerom.

Nevenka Črnko, univ. prof. razrednega pouka

V nedeljo 12.11.2017,  od 10.00 do 12.30 smo imeli predavanje na temo » Pravice do MP za oskbo stome«
Izvajalka programa je bila ga. Alenka Franko Hren, univ. dipl. org.

VSEBINA TEME

•    Predpisi, ki urejajo pravice do MP
Je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in splošni Akti skupščine ZZZS v katerih so sklepi o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov, Pravilnik o uvrščanju in izločanju medicinskih pripomočkov na seznam, Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde in cene pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in splošni Akti upravnega odbora ZZZS v katerih so sklepi o določitvi cenovnih standardov, določitvi seznama zahtevnejših MTP, sklep seznama zdravnikov za predpisovanje MP, pravilnik o komisijah in sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča.
•    Zagotavljanje pravice do MP
Pri tem poglavju so bile predstavljene skupine MP, do katerih so upravičene zavarovane osebe.
•    Število oseb z izločalno stomo
Medicinske pripomočke za oskrbo stome je leta 2016 prejelo za nego urostome 560 oseb, zaprte vrečke za kolostomo 1831 oseb, vrečke z izpustom za nego ileostome in kolostome 1300 oseb.
•    Patronažno varstvo za osebe s stomo
V letu 2016 so izvajalci zdravstvenih storitev obiskali 3691 oseb.
•    Osebe z izločalno stomo – razdelitev po starosti in količini ter starosti in vrednosti MP
Pri tem nam je bil predstavljena grafična tabela od starostne skupine 4 let do 100 let o količinski izdanih MP in vrednosti.
•    Primer » velikega predpisovanja MP »
Sedaj je določeno, da osebni zdravnik predpisuje MP potrebne pri negi na domu in potrošne materiale – vse MP pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi.
•    Smernice za predpisovanje
Čeprav morajo bolniki imeti zadostno zalogo pripomočkov za stomo in zadosti časa za naročilo potrebščin, je to treba uravnotežiti s težnjami nekaterih bolnikov, da naročajo prekomerne količine.
•    Osnovne zahteve kakovosti za MP pri izločalni stomi
Da je varna namestitev, brez zatekanja izločka ob stomi, da vpija odvečno vlago, da ima vgrajen filter in se ne napihuje ne pušča neprijetnih vonjav, prijetna na otip in ustrezni volumni vrečk.
•    Načrtovane nove vrste MP
Nove vrste MP pri oskrbi kolonostome, ileostome in urostome imele zaščitni film za peristomalno kožo, zatesnitveni obroček za poškodovano peristomalno kožo, odstranjevalec lepil, potisno ploščo za irigacijo in nočne urinske drenažne vrečke pri urostomi.
Določiti osnovne zahteve kakovosti in s tem standard MP, ki se izdajajo na naročilnico za MP, zagotoviti zadostne in ustrezne informacije o oskrbi in MP za stomo, zagotoviti dostop do enterostomalne terapevtke vsem osebam neposredno po odpustu iz bolnišnice in v primeru katerihkoli težav z oskrbo stome, določiti nove zdravstvene storitve za oskrbo stome in dodeliti pooblastila za predpisovanje MP za oskrbo stom usposobljenim DMS, ET.

                     

ZAKLJUČEK  
Vsi udeleženci so prejeli in izpolnili  anonimni ANKETNI list z vprašanji kako so bile vsebinsko izbrane teme, kako so predavatelji strokovno podajali vsebine posameznih tem,  kako so bili zadovoljni z namestitvijo, gostinskimi storitvami , kakšne teme si želijo itd.    
Te anketne liste bomo analizirali in nam bodo služili pri izbiri tem in izbiri namestitve  v naslednjem letu.
Program v nedeljo smo zaključili ob 13.00 uri.
Po kosilu ob 14. uri in 30 minut smo se vidno zadovoljni udeleženci prisrčno poslovili z željo, da se zopet kmalu vidimo!


Dornberk, 18.11.2017                                                               

Ivan Mrevlje   
Organizacijski vodja programa