Galerije

Delavnica družinskega svetovanja - Šmarješke toplice


Udeleženci skupine pomlad so se letos v posebnem socialnem programu preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti srečali že šestnajstič.