Galerije

Pohod po Kopah


V soboto, 31. avgusta 2019, smo imeli v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni organiziran enodnevni pohod po Kopah. Pohoda se je udeležilo 186 pohodnikov iz vseh šestih ILCO društev povezanih v Zvezo invalidskih društev ILCO Slovenije.