Galerije

Pohod po Pohorju


V soboto, 1. septembra 2018, smo imeli v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni organiziran enodnevni pohod po Pohorju. Pohoda se je udeležilo 212 pohodnikov iz vseh šestih ILCO društev povezanih v Zvezo invalidskih društev ILCO Slovenije.