Galerije

ILCO invalidsko društvo Gorenjska

Predstavitev pripomočkov za stome ter nega in oskrba izločalnih stom.