Galerije

ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica

Zaključek leta 2016


Osnovni namen današnjega dne je bil kratek pregled našega dela, priprava smernic za nadaljnji razvoj društva ter oblikovanje novih standardov in normativov za storitve in programe, ki jih bomo razvijali tudi v prihodnje.