Socialni programi

Socialni programi na državni ravni


 • PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNE TER PSIHIČNE POSLEDICE INVALIDNOSTI
  (Naziv programa: ORGANIZACIJA DELAVNIC IN DRUŽINSKO SVETOVANJE

Program je namenjen osebam s stomo in njihovim partnerjem, ki imajo željo po izboljšanju medsebojnih partnerskih odnosov. Da bi lažje razumeli upravičenost tega posebnega soc. programa, je potrebno poudariti, da so te operacije zelo težke in puščajo velike psihične travme tako pri osebah s stomo kot tudi pri njihovih partnerjih.

Z operacijskim posegom v veliko primerih ugasnejo nekatere pomembne funkcije, ki so tudi potrebne za dobre in harmonične medsebojne odnose.

Namen in cilj tega programa je ponovno vzpostaviti medsebojne partnerske odnose na znosno raven, zmanjševati občutke nemoči in socialne stiske, ponovno vzpostaviti zaupanje in jih naučiti obvladovati nastalo situacijo ter omogočiti, da z učenjem ponovno pridobijo na samozavesti in občutku koristnosti.

Program traja 3 dni v najetem objektu, ki omogoča pezionske storitve. Udeleženci so razdeljeni so v tri skupine. Skupina lahko šteje največ 20 parov, kar je 40 oseb. Program izvajajo diplomirani psihologi, socialni delavci in zdravniki specialisti.

 • OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI
  (Naziv programa: IZVAJANJE SOCIALNEGA PROGRAMA V OKVIRU ZDRAVILIŠKE DEJAVNOSTI)

Osebam s stomo naj bi bilo po operaciji zagotovljeno podaljšano zdravljenje v okviru zdraviliške dejavnosti, vendar se v praksi to ne izvaja. Zdravstvene analize so pokazale, da klimatsko zdravljenje lahko prepreči ponovitev bolezni in izboljšuje psihofizično stanje. Zveza ima v lasti dva apartmaja, katera osebe s stomo in njihovi partnerji ali najožji družinski člani lahko koristijo po 7, 4 ali 3 dni.

Osebe s stomo pri prvem 7-dnevnem koriščenju apartmaja v tekočem letu dobijo 7, njihov partner ali drunski član kot spremljevalec pa 5 celodnevnih kart za kopanje v Termah Rogaška. V času prostega termina nezasedenega apartmaja lahko osebe s stomo apartma koristijo po 4 ali 3 dni. V tem primeru prejmejo skupaj po 7 kart, če sta skupaj dva koristnika po 4 dni oziroma po 5 kart, če sta skupaj dva koristnika po 3 dni. Osebe s stomo, ki koristi 4 ali 3 dni sama, je upravičena do 4 ali 3 kart za kopanje. Osebam s stomo je v Medical centru Rogaška omogočeno koristiti program za zdravje (različne masaže, kopeli in druge terapije po izbiri) v vrednosti 150,00 €. V tem programu se ne morejo koristiti storitve, ki se izvajajo in financirajo iz tdravstvenega zavarovanja. S tem programom želimo doseči, da se oseba s stomo hitreje in lažje prilagaja okolju, da pridobi na samozavesti, da se znebi strahu pred morebitnim odpustom vrečke pri kopanju in s tem tudi občutka sramežljivosti.

Program letno koristi čez sto oseb s stomo s svojimi partnerji ali svojci. Prednost imajo tisti, ki še niso koristili rehabilitacije.

 • USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ TER SVOJCEV IN PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO INVALIDOV
  (Naziv programa: USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV IN SODELAVCEV ZA POMOČ OSEBAM S STOMO)

Ta program organizira in izvaja Zveza ILCO Slovenije s skupino usposobljenih prostovoljcev.

Kirurg pred operacijo bolnika seznani z operativnim posegom in posledicami le-tega, vendar je vsak ob tej informaciji šokiran in psihično močno prizadet, zato se po dosedanjih izkušnjah sodeč želi pogovoriti z nekom, ki je takšno operacijo preživel in se uspešno rehabilitiral.

Prostovoljci so lahko osebe, ki imajo stomo že nekaj časa, so rehabilitirane v vseh pogledih; so urejene, socializirane in komunikativne osebe ter morajo imeti uspešno opravljen preizkus znanja po programu za prostovoljce, ki med drugim vsebuje spoznavanje kodeksa etičnih načel delovanja prostovoljcev na klinikah, v bolnišnicah in drugih ustanovah ter uporabo le-teh pri svojem delu. To je interaktivni trening komunikacije, katerega namen je, naučiti se osnovnih spretnosti komuniciranja in predvsem aktivnega poslušanja. Program vsebuje tudi spoznavanje vzrokov za nastanek invalidnosti (bolezen, poškodba, prirojene stomatske napake), postopki rehabilitacije, osnovne nege bolnika na domu, seznanjanje z uporabo ortopedskih pripomočkov, spoznavanje zakonodaje s področja zdravstvenega, pokojninsko - invalidskega zavarovanja in socialnega varstva; spoznavanje z organizacijo socialnega varstva Slovenije in seznanjanje s centri za socialno delo.

Delo prostovoljcev je brezplačno in poteka pri posameznih osebah s stomo v bolnišnicah pred operacijo ali po operativnem posegu ter kasneje tudi na domu.

Program izobraževanja prostovoljcev se izvaja v obliki osnovnega izobraževanja novih prostovoljcev in v obliki nadaljevalnih ter obnovitvenih seminarjev, predavanj, delavnic…

 • PROGRAMI ZA INVALIDE OTROKE IN MLADOSTNIKE
  (Naziv programa: SVETOVANJE STARŠEM OTROK IN MLADOSTNIKOM S STOMO)

Zveza ILCO Slovenije organizira ta program v objektih, ki omogočajo penzionske storitve. Program načrtujejo in izvajajo socialni delavci in strokovnjaki psihologi za svetovanje otrokom, staršem in mladostnikom.

Najpogosteje obravnavane teme so:

 • vključevanje otrok v vzgojno varstveni zavod in šolo,
 • način seznanjanja sošolcev z zdravstvenim stanjem otroka,
 • reševanje konfliktov v vrtcu in šoli,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • potreba po druženju s sebi enakimi.

Tematika programa se spreminja na željo staršev.

 • REKREACIJA IN ŠPORT
  (Naziv programa: IZVEDBA ŠPORTNIH TEKMOVANJ)

Po operaciji se osebe s stomo zaradi sramu zaprejo vase in osamijo. Običajno prenehajo še s tistimi aktivnostmi, ki so jih izvajali pred operacijo. Ponavadi se odrečejo dopustom, ne odhajajo tja, kjer bi se lahko kopali, saj si ne upajo v kopalke, ne hodijo na izlete zaradi strahu, da bi vrečka popustila. S tem programom želimo omogočiti uporabnikom, da izstopijo iz socialne osame in monotonosti, v katero zapadejo po operativnem posegu.

Program izvajamo zaradi čim večje udeležbe oseb s stomo v športnih aktivnostih. Uporabniki tega programa so lahko vse osebe s stomo, ne glede na spol in starost, edini pogoj za udeležbo v programu je članstvo v društvu, ker se drugače ne more tekmovati za posamezno društvo. Meddruštvena tekmovanja se izvajajo v treh panogah (pikado, streljanje z zračno puško in kegljanje) in potekajo v Športnem centru vojnih invalidov Ljubljani, za plavanje koristimo bazene zdravilišč po Sloveniji, pri organiziranih pohodih v gore pa najamemo gorske vodnike.

 • KULTURNA DEJAVNOST
  (Naziv programa: POMOČ ZA UDELEŽBO NA KULTURNIH PRIREDITVAH)

Osebe s stomo se po operaciji izogibajo gibanju v bližini večjih skupin ljudi.

Tudi če so pred operacijo kdaj obiskali gledališko predstavo, kino predstavo ali koncert, se po operaciji temu odrečejo, ker je stoma včasih tudi "glasna" (nekontrolirano uhajanje plinov), bojijo se, da bi se okoli njih širil neprijeten vonj.

Uporabniki tega program so osebe s stomo in njihovi partnerji ali najožji družinski člani. Ogledi kulturnih prireditev in posameznih predstave so organizirani v skupinah. Vsebina programa se prilagaja željam oseb s stomo tako, da si lahko ogledajo predstave, ki si jih želijo.

Program traja preko celega leta, odvisno od finančnih sredstev.

 • INFORMATIVNA DEJAVNOST
  (Naziv programa: Priprava in izdaja glasila, druge dejavnosti ter izdaja biltena o delovanju organizacije)

Namen programa je informirati vse osebe s stomo in njihove svojce o vseh važnejših dogajanjih na področju zakonodaje in delovanju Zveze in društev ter o vseh drugih pomembnih informacijah.

Program vsebuje:

 • izdajo biltena,
 • izdajo obvestila o spremembah zakonodaje,
 • izdajo obvestila o spremembah pravic iz naslova ZZZS,
 • izdajo važnejših sklepov izvršnih odborov in društev ILCO.

Bilten in obvestila prejmejo na dom vse osebe s stomo, ki so člani Zveze ILCO Slovenije, na razpolago pa je tudi drugim osebam po bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Program traja preko celega leta, odvisno od finančnih sredstev.

Zveza ILCO Slovenije vsako leto natisne glasilo Mavrični utrinki, s katerim obvešča vse osebe s stomo o vseh važnejših dogajanjih v Zvezi in društvih.

Vsebina glasila vsebuje strokovne članke zdravnikov, enterostomalnih terapevtov, dipl. med. sester, oseb s stomo in njihovih partnerjev ali družinskih članov.

Vsi člani prejmejo izvod glasila Mavrični utrinki na dom. Novi člani ga prejmejo ob včlanitvi, osebe s trajno ali začasno stomo pa ob obisku prostovoljca. Nekaj izvodov prejmejo tudi druge invalidske organizacije, bolnišnice in razne inštitucije.