Predstavitev

ILCO od ustanovitve do danes


Pobuda za ustanovitev organiziranega delovanja bolnikov, ki so preživeli težko operacijo, dobili stomo ter postali invalidi, se je pojavila pri mladi ženi, borki za bolj kakovostno življenje oseb s stomo, Nevenki Gračnar. Tudi ona je dobila stomo, kar je pomenilo uporabljati pripomočke za nego stome, ki pa jih pri nas ni bilo mogoče dobiti, ali če so že bili, so bili nekvalitetni. Kupiti jih je bilo mogoče le v tujini.

Pisalo se je leto 1987, ko je Nevenka vzpostavila stike z ILCO društvom v Nemčiji ter s skupinami za samopomoč in tako spoznala pomembnost obstoja takšnih društev.

S spoznanjem, da ni prepuščena samemu sebi, se je pričela boriti za človeka vredno življenje.

22. decembra 1987 je ustanovila prvo ILCO Društvo v Slovenji, registrirano kot Društvo ILCO Maribor. Ko se je izvedelo za ustanovitev, so se začele javljati osebe s stomo širom Slovenije, ki so se želele priključiti novoustanovljenemu društvu. Tako se je le-to že leta 1989 zaradi vse večjega števila slovenskih članov preimenovalo v Društvo bolnikov z ileo, kolo, in urostomo ILCO Slovenije.

Prva in najvažnejša naloga v društvu nam je bila najti pot, po kateri bi lahko osebe s stomo po vsej Sloveniji oskrbeli s pripomočki za nego stome. Po nekaj letih aktivnega dela v društvu in ob pomoči zdravstvenega osebja smo lahko ponosno ugotavljali, da nam je uspelo tudi zakonsko priboriti vse več pravic in tako izboljšati življenje vse večjemu številu oseb s stomo. Sad tega truda je bila tudi stoma ambulanta v mariborski bolnišnici. Za uspešno delo društva imajo zasluge tudi internisti, abdominalni kirurgi in enterostomalne terapevtke. Plod takega sodelovanja je že mnogo izdanih brošur, napotkov in zloženk.

Odraz aktivnega dela je tudi v tem, da so danes na voljo kakovostni pripomočki in materiali za nego stome različnih proizvajalcev, katere lahko prejmeš celo na dom.

Skupno delovanje v društvu se je razširilo na vso Slovenijo. Delo je sčasoma postalo preobširno, zato so se pričele ustanavljati sekcije, ki so delovale po regijah.

Iz sekcije Ljubljana je leta 1996 nastalo invalidsko društvo ILCO Ljubljana. Postopno je leta 1998 sledilo ustanavljanje Invalidskega društva ILCO Novo mesto in Invalidskega društva ILCO za Koroško. Sekcija za severno Primorsko se je preoblikovala v ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica, sekcija za Gorenjsko pa v ILCO invalidsko društvo Gorenjska.

Z ustanovljenim Invalidskim društvom ILCO Ljubljana, so bili dani pogoji za ustanovitev Zveze. Tako je bila 12. junija 1997 na ustanovni skupščini v Mariboru ustanovljena Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije s sedežem v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.

Danes ima Zveza ILCO Slovenije jasno začrtano svojo strateško pot do uresničitve svojih nalog in ciljev. Pred nami so novi izzivi za še bolj prodorno delovanje in s tem zagotavljanje čim bolj kakovostnega in spoštovanja vrednega življenja oseb s stomo.

S timskim pristopom k delu, kakršnega ima zveza danes, si nihče od nas ne more lastiti posebnih zaslug za skupen uspeh, saj vsakdo od nas na vsakem koraku potrebuje tudi pomoč drugih.