Predstavitev

Kako smo organizirani?


Organizirali smo se zato, da bi si z nasveti in dejanji pomagali med seboj.

Zveza je s pomočjo fundacije FIHO postala moderna organizacija, s statusom nacionalne invalidske organizacije in s statusom reprezentativnosti, izdanem s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vanjo je vključenih okrog 800 oseb s trajno stomo.

V Zvezo je povezanih šest društev, in sicer:

  1. Invalidsko društvo ILCO Maribor s sekcijama Celje in Pomurje,
  2. Invalidsko društvo ILCO Ljubljana s sekcijo Zasavje,
  3. Invalidsko društvo ILCO Novo mesto s sekcijama Črnomelj in Trebnje,
  4. Invalidsko društvo ILCO za Koroško,
  5. ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica s sekcijo Obala in
  6. ILCO invalidsko društvo Gorenjska.

S tako organizirano mrežo društev pokrivamo celotno področje Republike Slovenije.

Zveza ILCO Slovenije je tudi članica mednarodne organizacije oseb s stomo IOA (International Ostomy Association) in EOA (European Ostomy Association).

Znotraj Slovenije pa je članica NSIOS-a, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, v katerem tudi aktivno sodeluje.