Predstavitev

Namen, naloge in cilji


Nameni, naloge in cilji Zveze ILCO Slovenije so:

  • sodelovanje s pristojnimi in drugimi organi in organizacijami, organi lokalnih skupnosti pri oblikovanju zakonodaje s področja zdravstva, statusa oseb s stomo in njihove pospešene rehabilitacije;
  • spremljanje zakonodajnega področja, ki (ne)posredno zadeva osebe s stomo, zlasti glede normativov in oskrbe z nujnimi tehničnimi pripomočki, ki jih osebe s stomo nujno potrebujejo;
  • vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, ki zagotavlja večjo informiranost članov društev in javnosti o delovanju Zveze ILCO Slovenije;
  • preučitev evropske zakonodaje in zakonodaje drugih ekonomsko razvitih držav zaradi primerjave statusa in zaščite pravic oseb s stomo in v zvezi s tem, sodelovanje z mednarodnimi institucijami ter udeležbe Zveze na različnih strokovnih posvetih doma in v tujini;
  • sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami oseb s stomo ter izmenjava informacij in izkušenj; ugotavljanje interesov in zagovarjanje potreb oseb s stomo na vseh področjih, ki zadevajo življenje invalidov – oseb s stomo;
  • načrtovanje, organiziranje in izvedba programov, ki osebam s stomo omogočajo ohranjanje zdravja in aktivnejše ter neodvisno življenje;
  • skrb za oskrbo s tehničnimi pripomočki za nego stome; nudenje pomoči pri uveljavljanju potreb oseb s stomo na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije in izobraževanja;
  • preprečevanje in blažitev socialne in poklicne posledice invalidnosti; usposabljanje za samopomoč svojcev in prostovoljcev za delo z osebami s stomo;
  • sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov in predlogi za sprejem predpisov in ukrepov na področju invalidskega varstva; predstavitev, varovanje in uveljavljanje pravic in interesov oseb s stomo na državni ravni; povezovanje z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini.