Galerije

Družinska terapija - pomlad 2017


Letos smo posebni sociali program preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti izvajali že petnajstič. V Šmarjeških toplicah se nas je 21.,22. in 23. aprila zbralo dvajset parov. Predavatelja sta bila: Nina Babič, univ. dipl. psihologinja s temo predavanja (samo)spoštovanje, agresivnost in empatija v naših odnosih in Peter Kordež, medicinski tehnik s temo predavanja zastoj srca, oživljanje in defibrilator.