Socialni programi

Kaj so posebni socialni programi?


Posebni socialni programi, kot tudi samo delovanje Zveze in društev, so v večinskem deležu financirani s strani fundacije FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij), katere temeljna naloga je financiranje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij ter pomoč pri reševanju socialnih stisk in težav posameznikov.

Poleg tega se društva financirajo še s članarino, z donacijami, s sponzorstvi in s prijavljanjem na različne javne razpise. Tako lahko poleg standardnih izvajajo še dodatne programe, prilagojene razpisom.

Osebe s stomo se lahko vključujejo v posebne socialne programe na državni ravni, ki se izvajajo na ravni Zveze, in v socialne programe na lokalni ravni, ki jih izvajajo društva in sekcije.Socialni programi na državni ravni


Seznam in opis programov kot so ohranjevanje zdravja, rehabilitacijski programi, usposabljanje invalidov za samoopomoč, programi za invalide otroke in mladostnike ter drugi.

Preberite več

Socialni programi na lokalni ravni


Seznam in opis programov Delovanje oseb s stomo, Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci – poverjeniki, Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji, Celostna obravnava stome in šola irigacije, Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja ter Delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti.

Preberite več