Galerije

Partnersko svetovanje - pomlad 2016


Posebni socialni program preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti smo letošnjega 22., 23. in 24. aprila, v Šmarjeških toplicah, že štirinajstič uspešno zaključili. Letošnja skupina oseb s stomo in njihovih partnerjev je štela 38 oseb ali 19 parov.