Galerije

ILCO invalidsko društvo Gorenjska

Predavanje o stomah in psihološki vidik oseb s stomo


Predavanje o stomah ter psiholoških vidikih oseb s stomo.