Galerije

Program partnerskega svetovanja - pomlad2015


Posebni socialni program preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti smo letošnjega 24., 25. in 26. aprila v hotelu Šport na Otočcu že trinajstič uspešno zaključili. Letošnja skupina oseb s stomo in njihovih partnerjev je štela 36 oseb ali 18 parov.