Galerije

ILCO invalidsko društvo Gorenjska

TVU - Teden vseživljenskega učenja


V okviru TVU - Tedna vseživljenskega učenja smo izvedli predstavitev priročnika STOMA-NOV ZAČETEK - učimo vas živeti s stomo . Predstavitev ILCO inv. dr. Gorenjske in merili krvni tlak.( 2 ) 5. Polletni zaključek Bowlinga, ki poteka vsak četrtek od 17-18 ure v rekreacijskem centru Naklo-Marinšek.