ILCO invalidsko društvo Gorenjska

Izlet v Tehnični muzej Bistra in Martinovanje


Ogled kulturnih znamenitosti Slovenije: Tehnični muzej v Bistri Ogled žive makete cerkniškega jezera, multimedijska predstavitev jezera in ogled etnološkega parka cerkniškega jezera. Zaključek na Krasu z Martinovanjem z društvom Nova Gorica.