Aktualno

Svetovanje o pravilni prehrani

dodano 17.08.2018

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je 28. 3. 2018 v Ljubljani organiziralo srečanje in posvet »Pomen dostopa do svetovanja o pravilni prehrani za kroničnega bolnika. Kaj je optimalna prehrana?« za vsa zainteresirana društva kroničnih bolnikov z namenom seznanitve z evropsko pobudo »Optimal nutrition for all« in oblikovanjem Slovenske platforme te pobude.

Programa smo se na povabilo udeležili tudi mi (VABILO). Saj imamo med osebami s stomo kar precejšnje število bolnikov s temi kroničnimi boleznimi. Ob našem predavanju smo izpostavili zgodbe treh naših bolnikov, ki imajo za posledico te bolezni tudi stomo. Naše programe, ki jih izvajamo o prehrani in podprli prizadevanja za pomen dostopa do svetovanja o pravilni prehraniza vse nas!

TAKO SMO SKUPAJ ZAVZELI STALIŠČA ZA POBUDO:

ZA OPTIMALNO PREHRANSKO OSKRBO NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Predstavniki številnih društev kroničnih bolnikov smo se konec marca (28.3.2018) srečali z namenom podpreti evropsko pobudo ONCA (Optimal Nutrition Care for All), ki se zavzema za dostop do optimalne prehrane za vse prebivalce EU. V razpravi smo se strinjali, da na podlagi Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 zahtevamo, da se tudi v Sloveniji poskrbi za optimalno prehransko oskrbo bolnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva.

Pobuda ONCA poudarja zelo pomembno vlogo klinične prehrane pri vodenju večine kroničnih bolezni in populacijskih skupin z večjim tveganjem prehranske ogroženosti . Prehrana je namreč pomembna pri zdravstveni oskrbi od nastanka življenja pred rojstvom pa do skrbi za starostnike.

ONCA na podlagi pobude s strani organizacij kroničnih bolnikov in EPF (evropski forum bolnikov) poudarja pomen prehrana na področju:

  • Primarne preventive in izboljšanja vodenja bolezni na primarnem nivoju. Pri tem je pomembna ustrezna zakonodaja in  kadri, ki obvladajo tudi znanja klinične prehrane. Na primarnem nivoju zdravsenega sistema je potrebno uvesti sistmatsko presejanje na  prehransko ogroženost in zagotoviti dostop do ustrezne prehranske obravnave.
  • Poleg ozaveščanja o preventivnem pomenu prehrane je preko oraniziranega izobraževanje potrebno tudi ozaveščanje prebivalstva o pomenu klinično naravnane prehrane glede na posameznikove prehranske in zdravstvene prehranska pismenosti populacije in bolnikov.
  • Klinično naravnano prehransko vodenje kroničnih bolnikov v bolnišnicah, pred operacijo ali zahtevnim zdravljenjem in po odpustu iz bolnišnice, ki poteka paralelno z zdravljenjem osnovnih bolezenskih stanj in se ustrezno prilagaja bolnikovim potrebam.  Ustrezna prehranska podpora lahko izboljša  izhod zdravljenja vsake bolezni. Preprečuje nastanek multimorbidnosti in zmanjša breme bolezni.
  • Prehranska podpora pri določenih posebnih stanjih in boleznih z individualno naravnano (personalizirano) prehrano, ki vključuje tudi uporabo medicinske hrane (prehranskimi nadomestki) kot akutna in začasna podpora ali kot trajno zdravljenje.

Dobre formalne možnosti

Na srečanju smo ugotovili, da imamo odličen sistemski dokument: Nacionalno resolucijo o prehranski strategiji, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravje in predstavlja ključno izhodišče za strokovno izvajanje klinično naravnanih prehranskih ukrepov po meri bolnikov in njihovih potreb. Prav tako imamo več primerov dobrih praks in pripravljene klinične poti za izvajanje prehranske podpore na vseh nivojih zdravstvenega sistema. Imamo tudi strokovnjake s področja klinične prehrane in že nastavljena izobraževanja za klinično delo. Na voljo je tudi zadostno število produktov medicinske prehrane.

Ugotovili pa smo, da bolniki in tudi drugi prehransko ogroženi posamezniki pogosto nimajo dostopa do ustreznega svetovanja o primerni prehrani in zato se poslužujejo raznih nasvetov in diet na spletu ali prek neustrezno izobraženih svetovalcev. Ugotovili smo tudi, da bolniki pogosto  (na nekaterih področjih vedno) ostanejo brez ustrezne prehranske podpore v bolnišnici med zdravljenjem ali po odpustu iz bolnišnice. V klinični praksi marsikateri strokovnjak, ki bi se moral zavedati pomena prehranske podpore za kroničnega bolnika, tega na izvaja  zaradi pomanjkanja časa, preobremenitev ali nepoznavanja.

Naša zahteva

Pravica bolnikov je, da imajo ustrezno zdravljenje in podporo, zato zahtevamo, da se čim prej izvedejo priporočila iz Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, saj ustrezajo našim potrebam in priporočilom ONCA.

Resolucija namreč izpostavlja cilj, da se v okviru primarnega zdravstvenega varstva zagotovi zgodnje odkrivanje in učinkovita obravnava neustreznih prehranjevalnih navad ter nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih ter funkcijske manj zmožnosti oziroma nezmožnosti pri starejših odraslih, kot tudi v okviru zdravstvene obravnave bolnikov v bolnišnicah in domovih za starejše občane.

Ravno tako resolucija poudarja, da prehranjevanje bolnikov v bolnišnici ne pomeni samo zadostitev osnovnih prehranskih potreb, ampak po mnenju stroke predstavlja neločljiv del zdravljenja, saj se pri boleznih spremeni presnova, na katero še dodatno vpliva terapija, zato je za uspešno zdravljenje nujno, da dobijo bolniki presnovnim potrebam prilagojeno prehrano. Pri bolniku, ki je že slabo prehranjen ali bolniku s tveganjem za pojav slabe prehranjenosti je individualna prehranska obravnava - prehranska terapija - integralni del zdravljenja.

Zahtevamo torej dostop do ustrezne prehranske obravnave in zdravljenja tako na primarnem nivoju, v primarni in sekundarni preventivi, kot tudi med zdravljenjem na sekundarnem ali višjem nivoju za vse prebivalce Slovenije.

Apeliramo na vse deležnike v procesu zdravljenja, da našo pobudo obravnavajo in ustrezno ukrepajo glede na položaj v procesu zdravljenja. Pobudo pošiljamo na vse nam znane naslove, ki se tičejo primarne in sekundarne preventive in prehranske obravnave kroničnih bolnikov od MZ do posameznih klinik in ustanov.  

Predstavniki društev kroničnih bolnikov združeni pod pobudo ONCA – Slovenija.