Aktualno

Usposabljanje prostovoljcev oseb s stomo za samopomoč

dodano 10.11.2023

Program usposabljanja smo izvajali 3., 4. in 5. novembra v Šmarjeških Toplicah. Programa se je udeležilo 41 oseb s stomo, usposobljenih za samopomoč iz vseh šestih društev. Predavateljici v programu sta bili mag. Mojca Hvala Cerkovnik, meta supervizorka in supervizorka, strokovna vodja programa in asist. Larisa Dušak, mag. inž. živil. klinična dietetičarka.

Prvi dan našega izobraževanja je bil namenjen prihodu, namestitvi in dvournem predavanju o asertivnosti, motivacijskem intervjuju in uporabi motivacijskih tehnik pri delu z osebo s stomo.

Sobotno dopoldan je predavateljica namenila teoretskim izhodiščem asertivnosti in motivaciji.

Na  to temo je zapisala kratek povzetek:«

Prvi dan srečanja smo se pogovarjali o pomenu in vlogi prostovoljstva, vstopnih pogojih, da nekdo postane prostovoljec, vrednote in lastnosti, ki so potrebne za to, da nekdo postane prostovoljec. V skupini je bilo izraženo dosti dilem, navzkrižnih stališč in pomislekov, ki so se pretežno nanašala na krovno in društveno delovanje. Komunikacija v skupini je bila potrebna usmerjanja in korekcije. Zaključni del je bil namenjen pogovoru  ožjega tima predsednikov društev in krovnega vodstva glede akutnih vsebin.

Naslednji dan je bil namenjen pretežno komunikaciji, na začetku smo naredili anonimno anketo o vsebinah, ki bi jih udeleženci radi spremenili na področju delovanja društev in zveze oz. kaj jih moti. Nadaljevali smo z temo, ki se je nanašala na Asertivno vedenje, osvetlili smo vedenja, kot so agresivno, pasivno, manipulativno in asertivno, seznanili smo se z neustreznimi oblikami komunikacije in predelali najpogostejše napake, ki jih delamo pri delu z ljudmi.

Nedeljsko dopoldne pa je bilo rezervirano za predavateljico asist. Larisa Dušak, mag. inž. živil. klinična dietetičarka iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Skozi predavanje smo spoznavali prehrano, ki je primerna za osebo s stomo po operaciji kolostome, ileostome in urostome.

Tanja Hari Vidmar, vodja programa